alvarezreal

Título

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios

Descripción

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas da Consellería do Medio Rural para os investimentos en transformación, comercialización e/ou desenvolvemento de produtos agrícolas


Resumen

Prazo de solicitude
Dende 13/01/2018 ata 12/02/2018

Beneficiarios

Empresarios individuais ou sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións obxecto da axuda dedicadas á transformación e/ou comercialización de produtos do anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea.

Requisitos principiais do Proxeto

Os proxetos deberán ser superiores a 60.000€


Investimentos e gastos subvencionables

Considéranse subvencionables, con carácter xeral, os investimentos en activos fixos materiais para a creación, ampliación e modernización das instalacións situadas en Galicia destinadas á transformación e/ou comercialización de produtos agrarios.

Contía das axudas
Unha porcentaxe entre o 10% e o 50% dependendo do tipo de empresa.


www.alvarezreal.com

©2020 Álvarez Real. Todos los derechos reservados.